Hantering av dina personuppgifter

Vi håller ett register över de kunder som har handlat hos oss som innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer samt e-post.

Uppgifterna används av oss för att kunna fullfölja leveransen av din order samt även kunna ta fram olika former av statistik.

Kunden samtycker genom sitt köp att marknadsföring kan ske via e-post eller sms, vars tillämpning regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till samarbetspartners för att genomföra leveransen av din order, samt till myndighet där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla kunder har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Detta kan göras genom att kontakta oss på info@bitcoinmiljonaren.se.

Personuppgifter sparas under den tid som krävs för att genomföra leveransen och en tid därefter. Samtycket är giltigt till dess att du som kund själv säger upp det, och är inte beroende av eventuella köp av produkter.

Har du några frågor eller funderingar om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att höra av dig till oss.